Warsztaty Mapping 3D

Chcesz wziąć udział w tworzeniu nowego trójwymiarowego mappingu? Zapisz się na warsztaty z Szymonem Kabałą absolwentem ASP w Poznaniu w ramach 4. edycji festiwalu digital_ia.
Warsztaty odbędą się w dniach 9 - 12 stycznia 2012. Wymagana znajomość programów: 3D Studio Max Illustratort After Effects.

Zgłoszenia pod numerem telefonu 517 490 300 w godzinach 9 - 17.

Podczas festiwalu warszaty z mappingu 3D poprowadzi
Szymon Kabała - Absolwent Animacji ASP w Poznaniu. Swoje poszukiwania ukierunkowuje w bezpośrednie związki między obrazem i dźwiękiem. Dwustopniowa edukacja muzyczna pozwala mu na dogłębne badanie natury dźwięku i syntezowanie audiowizualnych utworów. Filmy charakteryzują się niestandardowym łączeniem różnych technik animacji często wykorzystując materiał video. Po odbyciu praktyk w londyńskim studio onedotzero promującym innowacje w sztukach audiowizualnych zainteresował się tworzeniem interaktywnych projekcji z bezpośrednimi relacjami do przestrzeni daleko odbiegającymi od standardowego wykorzystania projektora i ekranu.
Info o zapisach na warsztaty znajduje się w News!